I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quySố lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006 CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
 

Ngày 22 tháng 12 năm 2006, tại Khách sạn Công Đoàn thành phố Hạ Long – Quảng Ninh, Văn phòng Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động của Ban trong năm 2006. Đồng chủ trì Hội nghị gồm có: Ông Lê Đức Năm - Cục Phó Cục Thủy lợi, Ông Tô Trung Nghĩa – Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi – Chánh Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Ông Nguyễn Sỹ Nuôi – Phó Cục trưởng Cục QLĐĐ và PCLB.

            Tham gia Hội nghị có 68 đại biểu là thành viên của Ban, đại diện các Bộ, Ban, Ngành, cơ quan liên quan, Sở NN và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường của 21 tỉnh, thành nằm trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

            Các thành viên tham gia Hội nghị đã nghe và góp ý cho bản tổng kết hoạt động của Ban năm 2006 và kế hoạch hoạt động trong năm 2007. Dưới đây là một số nội dung chính của báo cáo tổng kết.

Các hoạt động chính của Ban trong năm 2006:

  1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các dự án Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi dải ven biển Bắc Bộ; Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết phục vụ di dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La và Quy hoạch hành lang thoát lũ toàn tuyến sông Hồng. Ngoài ra còn thực hiện dự án Quy hoạch thủy lợi vùng kẹp giữa sông Hồng sông Hóa, Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải.
  2. Các thành viên của Ban đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ trong việc triển khai các biện pháp chống hạn đầu vụ Đông xuân 2006 . Cục Thủy lợi là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Trung tâm DB KTTV TƯ, Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp & PTNT nắm bắt thông tin hàng ngày, kịp thời xử lý để đưa nước phục vụ sản xuất đạt hiệu quả.
  3. Ban đã phối hợp với Cục Quản lý đê điều và PCLB trong công tác phòng chống lụt bão năm 2006. Cử các đoàn kiểm tra về các tỉnh tiến hành kiểm tra công tác khôi phục, củng cố và nâng cấp các tuyến đê, kè và các công trình trọng điểm nhằm phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2006 có hiệu quả.

Cục QLĐĐ & PCLB đã tổ chức tập huấn cho lực lượng quản lý đê về kỹ thuật xử lý các sự cố đê, kè, cống và tăng cường năng lực quản lý cho lãnh đạo các hạt quản lý đê.

  1. Phối hợp với Bộ Công nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên sông Đà, sông Lô phục vụ đa mục tiêu đảm bảo an toàn và phát triển kinh tế xã hội. Các nhiệm vụ chính và cơ quan chủ trì thực hiện gồm:

(i)                   Xây dựng quy trình vận hành liên hồ đảm bảo an toàn chống lũ đồng bằng Bắc bộ và an toàn công trình được giao cho Viện Khoa học Thuỷ lợi chủ trì phối hợp với Viện Quy Hoạch Thuỷ lợi, Viện Cơ học cùng thực hiện.

(ii)                 Xây dựng quy trình vận hành hồ chứa bậc thang sông Đà, sông Lô điều tiết nước mùa khô cho hạ du sông Hồng-Thái Bình được giao cho Viện Quy hoạch Thuỷ lợi chủ trì thực hiện.

  1. Thành lập Tiểu Ban QLQH lưu vực sông Đáy trực thuộc Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo Quyết định số 3365/QĐ-BNN/TCCB ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Các thành viên của Tiểu Ban bao gồm đại diện các Sở, Ban, Ngành thuộc 6 tỉnh Hà Nam, Hà Tây, Nam Định, Hòa Bình, Ninh Bình và thành phố Hà Nội.  
  2. Thành lập Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Cầu trực thuộc Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo quyết định số 1363/QĐ-BNN/TCCB ngày 11/5/2006 của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Ngọc Thuật. Các thành viên của Tiểu Ban bao gồm đại diện các Sở, Ban, Ngành thuộc 6 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.
  3. Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, Ngành đặc biệt các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban một cách có hiệu quả, bao gồm:

- Trên cơ sở các quy hoạch đã và đang thực hiện, Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã đề xuất các dự án đầu tư để Bộ NN và PTNT xem xét đầu tư năm 2006-2007.

- Tham gia công tác giảng dạy cho cán bộ các Sở NN và PTNT về kinh nghiệm lập và quản lý QHTL phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Triển khai, tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tại 3 tỉnh Hà Nam, Nam định và Ninh bình.

- Tổ chức đợt đi công tác thực địa 4 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình và Hưng Yên.

- Văn phòng Ban đã xuất bản được 4 bản tin bao gồm các thông tin về hoạt động của Ban, các hoạt động liên quan đến quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình, các văn bản, Nghị định liên quan đến quản lý và khai thác tài nguyên nước do Chính phủ và các Bộ ban hành và hoạt động của mạng lưới các tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO).

- Tiếp tục cập nhật các thông tin lên trang web của Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình (www.rrbo.org.vn) bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm các bài tham luận của các đại biểu trong các kỳ Hội nghị và các hoạt động liên quan đến quản lý và khai thác tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Trong quá trình hoạt động Văn phòng Ban cũng gặp không ít khó khăn do kinh phí hoạt động của Ban rất hạn hẹp.

  1. Hợp tác quốc tế: Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình luôn giữ mối quan hệ thường xuyên và tham gia vào các hoạt động của mạng  lưới các tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO) như:

- Tổ chức đón tiếp và hướng dẫn Đoàn cơ quan Nước của Nhật Bản (Japan Water Agency JWA), thành viên của Mạng lưới các Tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO) sang nghiên cứu tìm hiểu về hiện trạng công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam.

- Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã cử người tham dự Đại hội toàn thể lần thứ 2 của Mạng lưới các Tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO) tại Indonesia (tháng 2/2006), tham dự Hội thảo chuyên đề lần thứ 2 và 3 về Phân bổ nước và Quyền về nước tại Philippines (tháng 6/2006) và Thái Lan (tháng 11/2006), tham gia hội thảo Thí điểm công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức lưu vực sông tại Indonesia (tháng 10/2006) và Sri Lanka (12/2006), và tham gia vào khóa đào tạo thứ 4 của NARBO tại Sri Lanka (11/2006).

Kế hoạch hoạt động của ban  trong năm 2007:

-          Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành đặc biệt các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban một cách có hiệu quả.

-          Tiếp tục thực hiện các dự án Quy hoạch hành lang thoát lũ toàn tuyến sông Hồng, Quy hoạch thủy lợi vùng kẹp giữa sông Hồng sông Hóa, Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải.

-          Tổ chức các chuyến đi thực địa để nắm bắt tình hình sử dụng nước của các địa phương nằm trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình, từ đó đề ra các phương án giải quyết và thực hiện quy hoạch quản lý tổng hợp nguồn nước trong tương lai.

-          Phối hợp với Cục Thuỷ lợi, Cục Quản lý đê điều và PCLB trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

-          Tiếp tục nâng cấp, cập nhật thông tin trên trang Web của Ban đã thành lập năm 2004 nhằm nâng cao khả năng truy cập thông tin của các địa phương và các người quan tâm.

-          Tiếp tục xuất bản các bản tin bao gồm thông tin về hoạt động của Ban, các hoạt động cũng như các văn bản, nghị định liên quan đến quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

-          Phối hợp với các Tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy, sông Cầu để có các phương án giải quyết thực hiện quy hoạch quản lý tổng hợp nguồn nước của các tiểu lưu vực.

-          Giữ mối quan hệ thường xuyên và tham gia vào các hoạt động của Mạng  lưới các tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO).

-          Tổ chức buổi tham quan học tập kinh nghiệm quản lý lưu vực sông của các nước khác trong khu vực và các nước châu Âu (Nếu được Bộ cho phép và cấp kinh phí).

(Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình).

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2006 của Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình

     

 
CÁC TIN KHÁC
  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SÔNG CẦU
  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQHLV SÔNG ĐÁY
  NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA TIỂU BAN QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG CẦU VỚI ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)VÀ BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN THUỶ LỢI (CPO).
  BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HAI TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY VÀ SÔNG CẦU
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG -THÁI BÌNH

 
 

Lưu vực sông Nhuệ và Đáy bị ô nhiễm nghiêm trọng

Sông Nhuệ và sông Đáy đi qua 6 tỉnh gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên, nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội đã ô nhiễm nặng nề. Hàm lượng ôxy sinh hóa (BOD), amoni (NH4) vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Tại nhiều xã của huyện Thanh Trì - nơi sông Tô Lịch và Kim Ngưu hợp lưu đổ vào sông Nhuệ - bị ô nhiễm đến mức cực đại, vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với loại nước loại B hàng chục lần. Hệ quả của nguồn nước ô nhiễm là người dân sống tại khu vực này thường mắc các bệnh về mắt, đường ruột, ngoài da. Theo kết quả điều tra về bệnh tật do nguồn nước sông Nhuệ của UBND tỉnh Hà Nam, có tới 21% trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Hoàng Tây bị mắc bệnh tiêu chảy. Tại 2 xã Hoàng Tây, Nhật Tân (huyện Kim Bảng), có tới 86% trẻ em mắc bệnh giun đũa, 76% mắc bệnh giun tóc và 9% mắc bệnh giun móc. Tỷ lệ mắc các bệnh về mắt, ngoài da và phụ khoa rất cao. Sông Đáy cũng bị ô nhiễm nặng dù mức độ ít nghiêm trọng hơn. Theo UBND tỉnh Nam Định, cả mùa hè và mùa đông, chất lượng nước sông Đáy toàn lưu vực trên địa bàn đều bị ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh. Nước sông đã xuất hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và dầu mỡ. Hiện trạng này không những ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái tại khu vực. Thủ phạm chính gây nên hiện tượng ô nhiễm là nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Hiện có tới 700 nguồn thải công nghiệp, sản xuất thủ công nghiệp làng nghề, trong đó có nhiều nguồn nước chứa các chất nguy hại và khó phân hủy như kim loại nặng, dầu mỡ, dung môi hữu cơ đổ vào hai sông. Bên cạnh đó là chất thải của hàng trăm bệnh viện, chất thải sinh hoạt của trên 3 triệu dân. Riêng tại Hà Nội mỗi ngày lượng nước thải đổ ra sông, hồ xấp xỉ 800.000 m3/ngày đêm. Còn tại Hà Tây - địa phương có nhiều làng nghề nổi tiếng - nhưng hầu như chưa được quy hoạch tổng thể và xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Trước thực trạng trên, Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng UBND các tỉnh, thành phố ký một bản cam kết bảo vệ môi trường lưu vực hai sông vào ngày hôm qua. Trong đó thống nhất nhận định tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi trong lưu vực đã lên mức báo động. Các mục tiêu được cam kết thực hiện là: từ mùa khô năm nay, bằng giải pháp điều tiết nước hợp lý nhằm giảm nồng độ ô nhiễm nước sông; đến năm 2010 giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông Nhuệ và Đáy (đạt chất lượng loại A).

  Thảo luận..>>  

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn